Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 380 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 380 Next Page
Page Background

Writing

Scrie-ți povestea

George Orwell a fost, cel care a declarat, că scrie ”să par interesant, deş-

tept, ca să se vorbească despre mine, pentru a mă răzbuna pe adulţii care

m-au umilit în copilărie, etc., etc.” - dar acesta este numai o parte din

adevăr. Credem, că motivul ce stă pe baza scrierii este mai adânc, decât

numai a fi în momentul prezent - scriem, ca să trăim din plin, să fim luați

de moment. Lucrurile, pe care le vedem, cel mai mic sunet, pe care auzim,

ne permite să facem artă din momentele obișnuite și ne ajută să avem o

vagă idee despre ziua de mâine. Cea mai bună cale de a fixa cele de mai

sus și de a aminti este un instrument, care conduce experiența și ne lasă

să punem pe hârtie întâmplările și să le putem lăsa generațiilor din viitor.

Cu portofoliul nostru de pixuri promoționale, credem, că vom putea capta

o mulțime de senzații, și vă ajutăm să fiți cu clientul Dvs în momentul res-

pectiv, oriunde le-ar duce viața pe ei.

Pixurile noastre Ferraghini

sunt fabricate din cele mai

fine materiale, disponibile

pentru producție. Proiec-

tate și create cu nevoile

utilizatorului final în față,

Ferraghini este creat pent-

ru a complimenta persoa-

na importantă.

3